GRS Amsterdam

Groep Religieuze Spiritualisten

De Groep Religieuze Spiritualisten, de GRS, is op 1 November 1947 opgericht, waarbij één van de oprichters, de toen bekende paragnost en genezer, Piet van Ingen een belangrijk doel voor ogen had.

Samen Spiritualiteit beleven en uitdragen waarbij vrijheid in religie voor ieder de basis vormt. In verbinding met elkaar ontdekken dat er eigenlijk maar één ding belangrijk is in het leven, namelijk het kunnen leven in onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en voor anderen. Liefde is blijvend en houdt zelfs na de dood niet op. Het leven na de dood gaat verder, omdat wij geloven in een Ziel.
Bij de GRS staat het ontwikkelen van je eigen paranormale kwaliteiten bij o.a. Medium avonden centraal.
Elkaar steunen en respectvol met elkaar omgaan met een vleugje humor op zijn tijd, zijn de kernwaarden die voor de GRS nog steeds heel waardevol zijn. Deze bepalen daardoor ook de sfeer waarbij een ieder zich vrij kan en mag voelen.

 Niet voor niets hanteert de GRS nog altijd de lijfspreuk van Piet van Ingen:

Met goed spreken bouwt men op, met kwaad spreken breekt men af.

  Om het goede te behouden!