GRS Amsterdam

Groep Religieuze Spiritualisten

Op deze site vind je informatie over de Groep Religieuze Spiritualisten Amsterdam, hierna te noemen
GRS Amsterdam.

We hopen dat de informatie op deze site je ertoe brengt om eens een kijkje te komen nemen bij onze vereniging. Als we bij elkaar zijn vormt vriendelijkheid de basis. Ook als je geen lidmaatschap overweegt ben je van harte welkom om de sfeer te komen proeven. Onze bijeenkomsten vinden plaats op zondagochtend en donderdagavond. Via deze website kun je op de hoogte blijven van onze activiteiten.

Op zondagochtend vindt er standaard een overdenking plaats, voorafgegaan door een ziekendienst. Op de pagina ‘agenda’ vind je meer inhoudelijke informatie over deze onderwerpen. Op de zondagen staat de deur vanaf 9.00 uur voor je open om tijdens een gezellig onderonsje een kopje koffie/thee te drinken (tegen verenigingsprijzen). Natuurlijk hoort daar iets lekker bij!
Aanvang van de dienst is om 10.00 uur. Aan het einde van de ochtend, rond 11.30 uur, is er gelegenheid gemagnetiseerd te worden (vrijwillige bijdrage). Als je dit graag wilt kun je dat aangeven.

De donderdagavonden starten om 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur zodat er ook dan gelegenheid is voor koffie/thee en een gezellige babbel. De toegangsprijs bedraagt per 1 Januari 2020 voor niet leden op de openbare avonden € 7,00 en voor leden € 3,00.

Om de ene week is de donderdagavond niet openbaar, maar besloten, het betreft hier kring- en oefenavonden. Deze avonden kunnen, in overleg met het bestuur, in beperkte mate bijgewoond worden als je geen lid bent. Voor meer informatie over deze avonden kijk je onder het kopje ‘Het ontstaan van de GRS’ en vervolgens ‘Openbare en Besloten avonden’
De GRS heeft geen commerciële belangen. Dit wil zeggen dat eventuele winst terugvloeit in de activiteiten die de GRS organiseert. Denk hierbij aan extra activiteiten tijdens feestdagen.