Spreekt onze vereniging u aan en wilt u een keertje komen kijken, dan bent u van harte welkom op onze openbare avonden of op de zondagmorgen.

De Contributie voor onze vereniging wordt per jaar betaald en is:

per persoon 50,00
per echtpaar 67,00
per persoon 67+ 40,00
per echtpaar, waarvan de oudste 67+ is 50,00

De toegangsprijs voor niet leden op de openbare avonden bedraagt per 1 Januari 2020  € 7,00. Voor leden bedraagt de toegangsprijs
€ 3,00 ( avond wordt verzorgd door een medium).

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Onze bankrekening is NL12 INGB 0006288605, tnv GRS Amsterdam o.v.v. contributie. Op dit rekeningnummer kunnen ook donaties, giften en de betalingen voor workshops/cursussen worden gestort.

Eventuele opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren net als wijzigingen van uw adres, dan wel telefoonnummer of e-mailadres. Dit kan bij de secretaris van de vereniging:

Ilona Hutzezon: info@grs-amsterdam.nl