GRS Amsterdam

Groep Religieuze Spiritualisten

Op 1 november 1947 heeft Piet van Ingen, samen met anderen, de GRS opgericht.

De GRS is ontstaan uit een afscheiding van Harmonia. Er bestond in Amsterdam een Harmonia 1 en een Harmonia 2. Het ene deel hield zich voornamelijk bezig met de verschijnselen van het paranormale fenomeen, terwijl het andere deel zich meer thuis voelde in de beleving van de achtergrond, het spirituele bewustzijn met als doel die belevingswereld : de Grote Geest van Liefde en Waarheid die Alles omvattend is en die vrij is van iedere denkbare heersende Godsdienst. Vrij van dogma’s en eenieder helpen te leven met de bewustwording van het eeuwige Leven en de eeuwige Liefde.

Dat de Liefde over de grenzen van de dood heengaat en dat besef van het geestelijke als deel van die Grote Geest van Liefde, over te brengen. Alle geloofsovertuigingen te respecteren en daarmee warmte en begrip te brengen. Op deze wijze kwam de Groep tot stand. Piet van Ingen ging, even als andere mediums het land in om avonden te verzorgen met helderziende waarnemingen of psychometrie; daarbij te gelijkertijd te wijzen op die Eeuwig durende Geest van Liefde, vanuit welke kracht hij werkte. Dat besef en die achtergrond bracht hij tot leven in de nu nog bestaande groep. uitleg over het magnetiseren en het uitoefenen daarvan is daarmee gestart in deze Groep.

Het ontwikkelen van de paranormale vermogens werd door hem altijd gestart met de mededeling dat iedereen een medium was, waardoor meestal de vraag volgde : “Ja wat heb ik dan ? Antwoord : de gave van de liefde. ” Waarmee hij bedoelde de liefde die geestelijk is en waarmee je bent uitgerust om te ontvangen en door te geven. Dat was niet de hebzucht of het EGO. Bij het voortzetten van de spirituele vorm van de GRS werd van geestelijke zijde ondersteuning gegeven door medewerkers van een hele oude zielengroep, die zich noemden : De Broeders van het Witte Licht. Ze hebben meegewerkt aan het embleem wat we nu nog gebruiken, alleen verder aangepast aan de geest van de tijd. Wat meer uitgebreider, omdat de wereld nu aan een andere stuk van haar evolutie bezig is en daarbij is de mens niet uitgesloten. Bestaande kennis wordt uitgebreid voor diegene die dat op een natuurlijke wijze mogen ontvangen.

Op dit punt zijn wij nu aangeland. Met dank en eer aan Piet van Ingen en de zijne die ons zijn voor gegaan en nog een wezenlijk deel van onze Groep vormen. De tijd nu wordt gezien als een verbinding van de paranormale vermogens en de geestelijke bezinning ( bewust wording van de Algehele Geest van Liefde) waarmee we werkzaam willen zijn. Geen verheerlijking van Ego, maar de kwaliteit van mens zijn en het gebruiken van de paranormale vermogens in die kwaliteit. Elkaar daar in steunen en van het leven genieten.

In 1994 is Piet van Ingen overgegaan, evenals vele anderen, maar ook zij steunen deze Groep.